Nieuws

(geplaatst 13 november 2022)

Het coronavirus blijkt in Nederland toch weer aan kracht te winnen (geplaatst 14 oktober 2022)
De overheid heeft de status van de coronathermometer op 11 oktober aangepast naar fase 2 “verhoogd”. Lees verder…

Heilig Avondmaal – hoe en wanneer vieren? (geplaatst 22 september 2022).
Uit de Bijbel wordt duidelijk dat we het Avondmaal moeten vieren. Jezus zelf draagt ons dat op. Lees hier verder.

Eerder nieuws

Corona – Grote stappen naar een open samenleving (geplaatst 19 maart 2022).
De overheid kondigde op 15 maart 2022 het einde aan van alle beperkende maatregelen voor de samenleving aan. En daarmee ook voor de kerk. De anderhalve meter en de mondkapjes verdwijnen. Kerkdiensten worden toegankelijker en het gemeentelijke leven kan zijn weg weer gaan vinden.

Wie willen wij zijn als kerk, wie zijn wij? (geplaatst 19 februari 2022)
Een aantal van onze leden heeft nagedacht over ons profiel als Nederlands Gereformeerde kerk in Schiedam met de bedoeling om in een paar zinnen te beschrijven wie we zijn en waar we voor staan. Deze actie is voortgekomen uit de beleids- en bezinningsdag die in vorig jaar oktober is gehouden door de kerkenraad. Sinds vandaag is deze’visie’ terug te vinden op onze Start-pagina.

Samenkomsten op de zondagmiddag (geplaatst 16 december 2021)
Onze gemeente zal per 2022 niet langer elke zondagmiddag een middagdienst beleggen.
In de teruglopende betrokkenheid op de middagdienst heeft dit besluit een droevige achtergrond. Tegelijkertijd biedt het besluit in positieve zin ruimte voor bezinning op het samenkomen van de gemeente op de zondag(middag) en de mogelijkheid om het samenkomen van de gemeente te verrijken met nieuwe vormen. Lees hier meer.

Herenigde GKv en NGK gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten (geplaatst op 1 oktober 2021)
Sinds 2017 zijn deze kerken op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands. Klik hier voor meer…

Wat betekent toch die “V” aan de gevel van ons kerkgebouw? (geplaatst 15 juni 2021)
Dat is geen letter V, maar een parabool. Zo wisten enkele oudere gemeenteleden ons te vertellen. Het was een idee van de architect. Hij zei bij het ontwerp: Uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn alle dingen en dat symboliseerde hij in een parabool. Dat werd toen door de kerkenraad goedgekeurd. Klik hier voor meer…

Geef met Givt (geplaatst 8 mei 2021)
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. Voor dit probleem hebben we vanaf nu een oplossing, want dan gaan we van start met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Lees hier verder…

Nieuwe website voor de Raad van Kerken Schiedam (31 maart 2021)
Het hosten van de website www.kerken-schiedam.nl van de Raad van Kerken Schiedam is per 31 maart 2021 gestopt. Het opstarten van een nieuwe website was al voorzichtig in voorbereiding, maar werd vertraagd door corona-pandemie.
Inmiddels is er een nieuwe website gelanceerd en live: www.raadvankerkenschiedam.nl.

Over onze nieuwe dominee (juli 2020)
In de rubriek “Wat doe je voor de Kost “, praat JW TV met dominee Janneke Dekker. Ds. Janneke is nieuw in Schiedam en zij vertelt over haar werk in dit flmpje.